KONTAKT
          

FORDEL NR. 4592: Man kan afreagere ved at træde hårdt i pedalerne, Gitte S       FORDEL NR. 4122: Gratis parkering og gratis motion, Nina C       FORDEL NR. 5246: Det forebygger depresion, Vibeke P       FORDEL NR. 7355: Uafhængigheden, Marianne K       FORDEL NR. 3004: Min krop bliver glad af det, Connie M       FORDEL NR. 2834: Det renser mit hoved for negative tanker og gør mig glad, Lene V       FORDEL NR. 5500: Jeg når at se den by, jeg bor i, Inger S       FORDEL NR. 5921: Min cykel kommer ikke for sent, Thorbjørn B       FORDEL NR. 578: Motion og frisk luft, Natasja E       FORDEL NR. 3641: Gratis Parkering, Tove H       FORDEL NR. 3411: Det er miljøvenligt, Mette O       FORDEL NR. 4421: Mortion uden at tærre på fritidskontoen, Lene G       FORDEL NR. 1552: Jeg får kørselsfradrag uden udgifter til benzin, Britta R       FORDEL NR. 2035: Det er sjovt, Felix R       FORDEL NR. 1744: Behagelig transportform, Bodil L       FORDEL NR. 5122: Man kan konkurrence med en kollega om, hvem der kommer først , Ole N       FORDEL NR. 914: Den lækreste måde at opleve Århus på, Kirsten P       FORDEL NR. 2539: Jeg får renset søvnen ud af kroppen, Peter M       FORDEL NR. 22: Der er sundt, sjovt, befriende og berusende, Toke E       FORDEL NR. 2319: Det gør mig vågen om morgenen og genoplader mig om aftenen, Hans B       FORDEL NR. 5389: Det er skønt at mærke den friske luft og vinden i håret , Birk og NinaGry       FORDEL NR. 6104: Gratis motion i hverdagen, Therese O       FORDEL NR. 2472: Jeg er ikke afhængig af offentligt transport, Line M       FORDEL NR. 602: Positiv kædereaktion for krop og sjæl, Daniel V       FORDEL NR. 1189: Friske luft & masser af energi, Anette P       FORDEL NR. 3965: Livskvalitet, Tina H       FORDEL NR. 1850: Jeg har god tid til at børste tænder undervejs, Vibeke B       FORDEL NR. 5632: Man sparer tid ved ikke at skulle vente på bussen, Erik F       FORDEL NR. 7210: Jeg slipper for at vente på bussen, Anne Marie V       FORDEL NR. 416: Det er billigt, det er hurtigt at komme frem, og det er sundt, Morten F       FORDEL NR. 17: Det er billigt, giver motion og er flexibelt, Martin K       FORDEL NR. 4076: Det er billigere end bussen, Mette F       FORDEL NR. 5021: Det gør mig glad, Henrik K       FORDEL NR. 138: Det er en god måde at være sammen med familien på, Tine S       FORDEL NR. 3799: Gør mig klar til dagens udfordringer , Camilla A       FORDEL NR. 3577: Jeg kommer uden om myldretrafikken, Louise B       FORDEL NR. 4255: Det er sjovt , Josefine K       FORDEL NR. 4377: Jeg mærker de skiftende årstider, Signe R       FORDEL NR. 2178: Jeg kan nyde naturen med min kæreste, Thor A       FORDEL NR. 1678: Hurtigere end bussen, Kristian C       FORDEL NR. 888: Hurtigere og nemmere i byen at cykle end at køre bil eller tage bussen, Mette T       FORDEL NR. 3852: Frihed, Lene J       FORDEL NR. 5766: Jeg kan lægge mig på sofaen med god samvittighed, når jeg kommer hjem, Elna F       FORDEL NR. 5421: Kvinder siger, det er sexet, Klaus B       FORDEL NR. 4800: Både min krop og pengepung er glad for det, Esben H       FORDEL NR. 11: Nemt til mindre indkøb og smutture i byen, Casper B       FORDEL NR. 1901: Jeg er ikke afhængig af bustider, Annette S       FORDEL NR. 1234: Så kan jeg vise min cykelhjelm frem, Kaja S       FORDEL NR. 345: Jeg kommer i form samtidig med, at jeg påvirker klimaet i positiv retning, Anders O       FORDEL NR. 2719: Jeg slipper for at vaske bilen , Stefan F       

Cykelstier og –ruter

450 km cykelsti

I Aarhus Kommune er der ca. 450 km kommunale cykelstier, som er fordelt mellem selvstændige stier og stier langs de store veje. Hertil kommer et stort antal private stier og en række grusstier, som også kan anvendes som cykelruter.

Til højre ligger et kort over stinettet i pdf-format – åbn eller download det, så kan du få et overblik over vores rutenet.

6 nye cykelruter
I takt med at biltrafikken stiger på de store indfaldsveje, stiger utrygheden blandt cyklisterne også. Aarhus Cykelby planlægger derfor at etablere 6 hurtige, direkte og sikre stiforbindelser med rekreative forbindelser.
 
Det drejer sig om:
· Vejlby-Lystrup-ruten
· Skejby-Lisbjerg-ruten
· Tilst-ruten
· Brabrand-ruten
· Hasselager-ruten
· Holme-ruten
 
Læs mere om planerne for et sammenhængende cykerutenet i Cykelhandlingsplanen. Findes i pdf-format her på siden til højre.


I øjeblikket arbejder vi med følgende projekter:

Ny hovedrute mod sydvest
Indsatsen omfatter anlæg af cykelsti ad P. Hjort Lorentzens Vej, under Ringgadebroen med forbindelse til Brabrandstien. I projektet indgår bl.a.:
 • Ca. 800 meter dobbeltrettet cykelsti langs banen fra P. Hjort Lorentzens Vej til Brabrandstien
 • Krydsningshelle på Søren Frichs Vej ved P. Hjort Lorentzens Vej – evt. som en del af anlægget af et nyt signalreguleret kryds.
Ny hovedrute mod syd
Indsatsen omfatter reguleringer og krydsforbedringer på ruten der forløber ad Park Allé,

M. P. Bruuns Gade og Hans Broges Gade frem til Dalgas Avenue. I projektet indgår bl.a.:

 • 250 meter cykelsti i begge vejsider på Hans Broges Gade
 • Krydsombygning af Sct. Pauls Kirkeplads/Hans Broges Gade
 • Det eksisterende vejprofil på Hans Broges Gade med længdeparkering i begge vejsider søges i videst mulige omfang fastholdt.
Ændring af vigepligtsforhold (Skolegade/Skolegyde)
Ved krydset Skolegade/Skolegyde – som ligger på Cykelringen – skal vigepligten ændret, således at trafikken langs med Cykelringen (Mejlgade-Skolegade) får prioritet i krydset. Projektet ved Skolegade/Skolegyde omfatter bl.a.:
 • Ændring af vigepligt på Skolegade/Skolegyde/Bispetorv
 • Markering af kryds med brosten samt gennemførte cykelbaner langs Skolegade
Ændring af vigepligtsforhold (Skolegade/Mindebrogade)
Ved krydset Skolegade/Mindebrogade – som ligger på Cykelringen – skal vigepligten ændret, således at trafikken langs med Cykelringen får prioritet i krydset. Projektet for ændring af vigepligtsforhold ved Skolegade/Mindebrogade omfatter bl.a.:
 • Omdannelse af Skolegade/Mindebrogade fra signalreguleret kryds til et vigepligtsreguleret kryds
 • Etablering af cykelsti på vestsiden af Mindebrogade
Erstatning af bomme med bump på det primære hovedrutenet
En del steder på det primære cykelhovedrutenet kan eksisterende bomme på cykelstierne erstattes med bump. Indsatsen gennemføres løbene i perioden 2009-2010. De første strækninger, der vil blive saneret vil være langs den dobbeltrettede cykelsti på Sønderskovvej mellem Bygaden og Skæringvej i Lystrup.
 
Krydsforbedringer på Chr. Filtenborgs Plads
Krydset ved Chr. Filtenborgs Plads er en del af det primære cykelhovedrutenet. Cyklende ad Kongevejen med ærinde i Midtbyen, via Dalgas Avenue, skal i dag foretage en uhensigtsmæssig krydsning ved Chr. Filtenborgs Plads. Projektet omfatter bl.a:
 • Etablering af cykelbane samt venstresvingsbås på Chr. Filtenborgs Plads ved eksisterende fodgængerovergang.
 • Etablering af venstresvingsbås på cykelstien langs Strandvejen for cyklende ad Strandvejen mod Dalgas Avenue.
Højresvingsshunt på Søren Frichs Vej/Ringgaden
Krydset Søren Frichs Vej/Ringgaden er en vigtig del af cyklisternes hovedrutenet. Krydset har været belastet med en del cykeluheld. Der er derfor senest foretaget ændringer af signalanlægget, således at cyklister får rødt et par sekunder før bilerne får rødt.

Som følge af ombygningen af signalanlægget er der dårlig fremkommelighed for cyklister. Derfor skal der etableres en højresvingsshunt for cyklister udenom krydset og signalet.

Cykelsti udenom kryds og etablering af venstresvingsbås – Banegårdsgade/Frederiks Allé
Cyklende på Frederiks Alle skal i dag holde tilbage for fodgængere i T-krydset ved Banegårdsgade (overfor Føtex) når der er rødt. I krydset skal venstresvingende cyklister fra Frederiks Allé mod Banegårdsgade på en uhensigtsmæssig måde afvente mulighed for venstresving på cykelstien. Af disse årsager foreslås etableret en løsning, hvor cyklister ledes udenom krydset samtidigt med at muligheden for at foretage venstresving fra Frederiks Allé mod Banegårdsgade forbedres med en venstresvingslomme.
 
Særlig sortpletudpegning
Med baggrund i Politiets officielle uheldsstatistikker og skadestueregistreringer i Aarhus vil der blive udarbejdet en særlig sortpletudpegningfor cyklister. Udpegningen skal munde ud i en prioriteret liste over uheldsbekæmpende arbejder for perioden 2008 – 2012.
 
Forsøg omkring højresvingende lastbiler
I forbindelse med en ITS-handlingsplan for Ringgaden vil der blive iværksat et forsøg med detektering af højresvingende lastbiler. Formålet er at afprøve et tiltag som skal forbedre trafiksikkerheden i signalregulerede kryds - i forhold til situationer med ligeudkørende cyklister og højresvingende store køretøjer.
 
Detekteres en højresvingende lastbil er det meningen, at der skal udløses en advarsel til cyklisten - i form af et signal på en pylon med LED-tavle. Det er tanken, at den ca. 1 meter høje højresvingspylon placeres mellem cykelsti og fortov.
 
Cykelparkering i Midtbyen
Der bliver løbende opsat nye cykelparkeringsfaciliteter op i Midtbyen – på Strøget, Lille Torv, Åboulevarden, Østergade, Klostertorvet, Guldsmedgade, Park Allé, Nørreport, Skolegade, Klostergade, Søndergade.

Særlige løsninger etableres på Frederiksgade, Telefontorvet, Fredensgade og Lille Torv.


 
 
 
 
Copyright 2009 by Århus Kommune - Trafik & Veje . Developed by: Aros Kommunikation, COWI A/S og Veksø A/S